fbpx

Όροι Παροχής Υπηρεσίας

Όροι χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στην AskPhoenix. Η AskPhoenix είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων η οποία βοηθάει τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, γονείς και άλλους χρήστες να αποστείλουν γρήγορα και απλά μηνύματα σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Παρακαλώ συνεχίστε να διαβάζετε για να ενημερωθείτε σχετικά με τους κανόνες και περιορισμούς που διέπουν την χρήση σας στην/ες ιστοσελίδα/ες της AskPhoenix και σε όλα τα άλλα προιόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές διαθέσιμα από την AskPhoenix περιστασιακά (συλλογικά στο εξής, οι ‘Υπηρεσίες’). Αυτό το Συμφωνητικό περιλαμβάνει τους όρους στο παρόν έγγραφο, καθώς επίσης και την πολιτική ΓΚΠΔ της AskPhoenix και τους όρους της εφαρμογής στο Facebook.
Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό
Πριν την χρήση της AskPhoenix πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Εάν είστε κάτω των 18, ένας γονέας ή κηδεμόνας πρέπει να ελέγξει και να συμφωνήσει με αυτούς τους όρους για εσάς.

Θα υπάρξουν αλλαγές στους όρους;

Συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, επομένως το Συμφωνητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί σε ενημερώσεις καθώς προσφέρουμε νέες και βελτιωμένες Υπηρεσίες. Το παρόν Συμφωνητικό μπορεί να τροποποιηθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά θα γίνει το καλύτερο δυνατό για να σας το επισημάνουμε είτε μέσω τοποθέτησης ειδοποίησης στις Υπηρεσίες είτε ενημερώνοντάς σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους, θα μπορείτε να τους απορρίπτεται αλλά δυστυχώς δεν θα έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Η χρήση από σας των Υπηρεσιών κατά οποιονδήποτε τρόπο κατόπιν ειδοποίησης από την AskPhoenix αποτελεί την αποδοχή από εσάς των τροποποιημένων όρων και των προϋποθέσεων. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή μπορούμε να εισάγουμε νέες δυνατότητες, να επιβάλλουμε περιορισμούς σε συγκεκριμένες δυνατότητες ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε στιγμή. Θα σας παρέχουμε ειδοποίηση όταν υπάρξει σημαντική αλλαγή των Υπηρεσιών που θα σας επηρέαζε αρνητικά.

Δηλώνετε και εγγυάστε στην AskPhoenix ότι:

• είστε τουλάχιστον 18 ετών ( ή εάν δεν είστε τουλάχιστον 18 ετών, ότι διαθέτετε την γονική άδεια για χρήση των Υπηρεσιών και ότι ο γονέας σας έχει διαβάσει και συμφωνεί με το παρόν Συμφωνητικό εκ μέρους σας)
• όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε είναι έγκυρα και αληθή
• θα διατηρήσετε την ακρίβεια τέτοιων πληροφοριών
• εάν αποδέχεστε το παρόν Συμφωνητικό εκ μέρους ενός οργανισμού ή νομικής οντότητας , δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να αποδεχτείτε το παρόν Συμφωνητικό εκ μέρους του οργανισμού ή της νομικής οντότητας και ότι τους δεσμεύετε με το παρόν Συμφωνητικό ( στην οποία περίπτωση, οι αναφορές στο «εσείς» και « δικό σας» σε αυτούς τους Όρους, εκτός της παρούσας πρότασης, αναφέρονται στον συγκεκριμένο οργανισμό ή νομική οντότητα). Επίσης διευκρινίζετε ότι είστε νόμιμα αδειοδοτημένος για χρήση και πρόσβαση στις Υπηρεσίες και αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνης για την επιλογή, χρήση και πρόσβαση στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνοντας και την διαβεβαίωση ότι έχετε την άδεια να επικοινωνήσετε με οποιονδήποτε επιλέγετε να αλληλεπιδράσετε μέσω των Υπηρεσιών.
Το παρόν Συμφωνητικό είναι άκυρο όπου απαγορεύεται δια νόμου και το δικαίωμα πρόσβασης στις Υπηρεσίες ανακαλείται υπό τέτοιες δικαιοδοσίες.

Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό

Εργαζόμαστε εντατικά για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην AskPhoenix, κατά συνέπεια οι όροι μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές περιστασιακά. Θα σας ενημερώνουμε όταν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Πριν συνεχίσετε την χρήση της AskPhoenix είναι σημαντικό να επανεξετάζετε και να συμφωνείτε με τις οποιεσδήποτε αλλαγές.

Προστασία ιδιωτικής ζωής

Λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών μας. Παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική απορρήτου που περιλαμβάνεται στην πολιτική ΓΚΠΔ της AskPhoenix και η οποία περιγράφει τι προσωπικά δεδομένα συλλέγει η AskPhoenix από εσάς και πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για να παρέχουμε την υπηρεσία μας. Οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διαβάσουν σχετικά με τις επιπλέον δεσμεύσεις που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Η AskPhoenix συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ.

 

Χρήση από παιδιά/ανηλίκους

Η Πράξη της Διαδικτυακής Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής των Παιδιών (‘COPPA’) απαιτεί ότι οι πάροχοι διαδικτυακής υπηρεσίας ειδοποιούν τους γονείς των παιδιών και αποκτούν την συναίνεσή τους πριν την εν γνώσει συλλογή διαδικτυακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παιδιά κάτω των 13 ετών. Η AskPhoenix συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο μέσω των Υπηρεσιών από παιδιά κάτω των 13 ετών και όπου το σχολείο του μαθητή, η περιοχή και/ή ο εκπαιδευτικός του έχει συμφωνήσει, μέσω των όρων που περιγράφονται παρακάτω, να αποκτήσει την γονική συναίνεση για το παιδί ώστε να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες και να αποκαλύψει αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην AskPhoenix. Εκτός αν αναφέρεται ρητά παρακάτω, δεν συλλέγουμε ή ζητάμε εν γνώσει μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδιά κάτω των 13 ετών. Οι μηχανισμοί και οι πολιτικές της AskPhoenix για την συμμόρφωση με την COPPA, πληρούν και ξεπερνούν τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των παιδιών.
• για παιδιά κάτω των 13 ετών, μπορεί να ζητηθεί το όνομα του παιδιού ( το όνομα και το αρχικό γράμμα επωνύμου) και ο τηλεφωνικός αριθμός του γονέα του παιδιού. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα με σκοπό την ειδοποίηση του γονέα ότι μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με το παιδί με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών που ο δάσκαλος του παιδιού, οι Εκπαιδευτικοί ( όπως περιγράφεται παρακάτω), ή η διοίκηση του σχολείου έχει εγγράψει να χρησιμοποιεί. Προσοχή ότι σε περίπτωση που ο λογαριασμός AskPhoenix ενός παιδιού κάτω των 13 ετών είναι ανενεργός για τουλάχιστον δώδεκα μήνες (δηλαδή ότι ο λογαριασμός δεν έχει λάβει μήνυμα μέσω των Υπηρεσιών AskPhoenix σε αυτό το χρονικό διάστημα), η πολιτική της AskPhoenix είναι να διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τον λογαριασμό του συγκεκριμένου παιδιού. Ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις πραγματοποιείται διαγραφή λογαριασμού, κάποια από τα δεδομένα του παιδιού μπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν στα αρχεία των πρακτόρων της AsκPhoenix ή των παρόχων υπηρεσίας για κάποια χρονική περίοδο μέχρι να αποσυρθούν και από τα δικά τους συστήματα επίσης.

• Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες μέσω των Υπηρεσιών από ένα παιδί κάτω των 13 ετών αλλά μόνο προς υποστήριξη του μαθησιακού περιβάλλοντος. Για να συλλέξει η AskPhoenix τέτοια προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει το σχολείο του παιδιού, η διεύθυνση ή ο δάσκαλος να συμφωνήσει να αποκτήσει την γονική συναίνεση για το παιδί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες. Το σχολείο του παιδιού, η διεύθυνση ή ο δάσκαλος μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα σε εμάς για νόμιμο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

• Εάν είστε σχολείο, διεύθυνση ή δάσκαλος, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την συμμόρφωση με το COPPA, εννοώντας ότι πρέπει να αποκτήσετε την συναίνεση από όλους τους γονείς ή κηδεμόνες των οποίων τα κάτω των 13 ετών παιδιά θα έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Εάν είστε δάσκαλος, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος από το σχολείο ή την διεύθυνση να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι υπεισέρχεστε σε αυτούς τους Όρους εκ μέρους του σχολείου σας ή της διεύθυνσής σας. Για περισσότερες πληροφορίες για το COPPA παρακαλώ……
• Εάν είστε σχολείο, διεύθυνση ή δάσκαλος και παρέχετε συναίνεση εκ μέρους γονέων ή κηδεμόνων, θα σας απαιτηθεί να παρέχετε επαρκή διαπιστευτήρια σχολείου και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.
• Εάν υποπέσει στην αντίληψη μας ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από μαθητή κάτω των 13 εκτός των προσκείμενων στα παραπάνω ή υποπέσει στην αντίληψη μας ότι μαθητής κάτω των 13 ετών μας έχει διαβιβάσει περισσότερα προσωπικά δεδομένα από ότι του/της ζητήθηκε, τότε τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Αν πιστεύετε ότι μαθητής κάτω των 13 ετών μπορεί να μας έχει διαβιβάσει προσωπικές πληροφορίες κατά παράβαση αυτής της παραγράφου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@askphoenix.gr.

Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό

Η AsκPhoenix νοιάζεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών και συμμορφώνεται με το COPPA, ένας νόμος που δημιουργήθηκε για την προστασία της ιδιωτικότητας των ανηλίκων. Συλλέγουμε περιορισμένες πληροφορίες για τους χρήστες κάτω των 13 ετών και μόνο μετά από την γονική συναίνεση. Εάν δεν έχουμε την συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα, διαγράφουμε τις πληροφορίες. Εάν είστε δάσκαλος ή σχολείο που παρέχει συναίνεση εκ μέρους των γονέων, είστε επίσης υπόχρεος συμμόρφωσης με το COPPA.

Επιπλέον όροι

Αυτό το Συμφωνητικό έχει ισχύ σε όλους τους χρήστες των Υπηρεσιών μας, αλλά υπάρχουν ειδικοί όροι αναλόγως του τι είδους χρήστης είστε και εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας δωρεάν, όπως η μεγαλύτερη πλειοψηφία των χρηστών μας, ή πληρώνετε για την χρήση της AskPhoenix.
Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ως κάποιος άλλος. Η AskPhoenix θα απενεργοποιήσει ή τερματίσει τον λογαριασμό σας αν προβείτε σε τέτοια ενέργεια. Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω για να μάθετε τους επιπλέον όρους που ισχύουν για εσάς.

 

Αν είσαι Μαθητής

Εάν είσαι μικρότερος από 18 ετών θα πρέπει ο γονέας ή κηδεμόνας σου να διαβάσει και να συμφωνήσει με το παρόν Συμφωνητικό πριν χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες.
• Θα συμμετέχεις μόνο στα σχολεία, τάξεις και/ή ομάδες στις οποίες έχεις προσκληθεί ή στις οποίες ανήκεις.
• Οι Εκπαιδευτικοί θα μπορούν να βλέπουν πληροφορίες (περιλαμβάνοντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά όχι τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας), καθώς επίσης και τα Διαπιστευτήρια Χρήστη (ορίζονται παρακάτω).
• Εάν σχετίζεστε με κάποιον Οργανισμό ο οποίος έχει αγοράσει ένα Πρόγραμμα από την AskPhoenix, Εγκεκριμένοι Διαχειριστές του Οργανισμού θα μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Οι Εγκεκριμένοι Διαχειριστές μπορούν να σας προσθέσουν, να αφαιρέσουν και/ή να σας μετακινήσουν από τάξεις ή ομάδες εντός του ίδιου οργανισμού.
Εάν εισέρχεστε στις Υπηρεσίες ως Εκπαιδευτικός (όπως δάσκαλος, διαχειριστής)

• Μπορείτε να προσθέσετε Μαθητές και άλλους Εκπαιδευτικούς στην τάξη ή την ομάδα σας.
• Είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε και να ελέγχετε την ακρίβεια του καταλόγου των μαθητών για κάθε τάξη ή ομάδα σας.
• Εάν σχετίζεστε με ένα Οργανισμό σε Πρόγραμμα με την AskPhoenix μπορείτε να λάβετε επιπρόσθετα προνόμια από έναν Εγκεκριμένο

Διαχειριστή του Οργανισμού σας. Αυτά τα προνόμια μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσβαση σε πληροφορίες και στα Διαπιστευτήρια Χρήστη (ορίζονται παρακάτω) (περιλαμβάνοντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά όχι τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας) των Μαθητών και των υπόλοιπων Εκπαιδευτικών στην τάξη ή την ομάδα σας.
• Εάν σχετίζεστε με κάποιον Οργανισμό σε Πρόγραμμα με την AskPhoenix, Εγκεκριμένοι Διαχειριστές του Οργανισμού θα μπορούν να συμμετέχουν ή να αποστείλουν μηνύματα στα μέλη της τάξης ή της ομάδας σας, να προσθέσουν ή να ενημερώσουν πληροφορίες στο προφίλ του λογαριασμού σας στην AskPhoenix, να σας προσθέσουν, μετακινήσουν ή να σας αφαιρέσουν από τάξεις ή ομάδες σχετιζόμενες με τον Οργανισμό και/ή να προβούν σε άλλες πράξεις σχετικές με την πρόσβαση και την χρήση σας των Υπηρεσιών μέσω του Οργανισμού.
Εάν είστε ένας Οργανισμός (όπως σχολείο):

• Είστε υπεύθυνος για την διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών σχετικές με τον Οργανισμό σας. Εάν κατά οποιαδήποτε στιγμή υποπέσει στην αντίληψή σας ότι ένας χρήστης των Υπηρεσιών ισχυρίζεται ότι είναι σχετιζόμενος με τον οργανισμό σας ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι σχετιζόμενος με τον Οργανισμό σας ή οποιαδήποτε άλλη ανακρίβεια που σχετίζεται με τις πληροφορίες του Οργανισμού σας, θα αφαιρέσετε αυτόν τον χρήστη από τον Οργανισμό σας και, αν είναι απαραίτητο, ειδοποιείτε την AskPhoenix αμέσως μέσω του info@askphoenix.gr.
• Εάν η AskPhoenix σας εγκρίνει ως Εγκεκριμένο Διαχειριστή του Οργανισμού σας, έχετε την δυνατότητα να εκτελείτε τις παρακάτω εργασίες:
o Να προσκαλέσετε και να προσθέσετε Εκπαιδευτικούς και Μαθητές στις Υπηρεσίες,
o Να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τους χρήστες και τις πληροφορίες σχετιζόμενες με τον Οργανισμό σας,
o Να προσθέσετε, μετακινήσετε ή αφαιρέσετε Εκπαιδευτικούς και Μαθητές από τάξεις και/ή ομάδες σχετιζόμενες με τον Οργανισμό σας,
o Να συνδέσετε και να ενημερώσετε ή συγχρονίσετε πληροφορίες που σχετίζονται με τους Εκπαιδευτικούς, Συμμετέχοντες, τάξεις και/ή ομάδες χρησιμοποιώντας ενημέρωση δεδομένων ή μηχανισμό συγχρονισμού δεδομένων (όπως χρήση CVS ενημέρωσης ή μέσω της ενσωμάτωσης με το Πληροφοριακό Σύστημα του Σχολείου σας (SIS)),
o Να έχετε πρόσβαση και να διαχειρίζεστε πληροφορίες και τα Διαπιστευτήρια Χρήστη και
o Να βλέπετε τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όλων των χρηστών της AskPhoenix που συνδέονται με το σχολείο ή διεύθυνσή σας, όπως απαιτείται, και να βλέπετε ποιος από

αυτούς τους χρήστες έλαβε διαβιβάσεις από το σχολείο ή την διεύθυνσή σας.
• ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΙΚΠΕΡΕΩΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ. Η AskPhoenix μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που εσείς ανεβάζετε στις Υπηρεσίες με σκοπό να εξακριβώσει την σχετικότητα των Εκπαιδευτικών και των Συμμετεχόντων και να μας βοηθήσετε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες.
Με σεβασμό σε όλους τους χρήστες της AskPhoenix, είτε είστε Μαθητής, Εκπαιδευτικός ή Οργανισμός, ή Εγκεκριμένος Διαχειριστής:
• ΕΑΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΕ Η ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ASKPHOENIX ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΑΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΠΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ:
o ΛΑΒΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
o ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ASKPHOENIX, ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Η ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Η ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ (όπως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ) ΚΑΙ
o ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ASKPHOENIX.

Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό

Έχετε διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάλογα με το τι είδους χρήστης είστε: Εκπαιδευτικός, Μαθητής, Οργανισμός ή Εγκεκριμένος Διαχειριστής. Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεστε συναίνεση από κάθε άτομο που επιθυμείτε να προσθέσετε, προσκαλέσετε ή στείλετε μήνυμα στην AskPhoenix.

Εγγραφή και ασφάλεια

Ως προϋπόθεση για την χρήση των Υπηρεσιών, θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην AskPhoenix επιλέγοντας ένα συνθηματικό και παρέχοντας το όνομά σας και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σύνδεση Facebook. Θα παρέχετε στην AskPhoenix ακριβή, ολοκληρωμένες και ενημερωμένες πληροφορίες εγγραφής. Δεν μπορείτε να:
• επιλέξετε ή χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου προσώπου με σκοπό να εκπροσωπείτε εκείνο το άτομο, ή
• να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που υπόκειται σε δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου εκτός από εσάς χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση.
• Να συνδέεστε με σελίδα του Facebook που δεν ανήκει σε εσάς.

Η AskPhoenix διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή ή να ακυρώσει έναν AskPhoenix λογαριασμό στην διακριτική τη ευχέρεια. Είστε υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του συνθηματικού σας. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό σας σε οποιονδήποτε χωρίς πρότερη γραπτή συναίνεση της AskPhoenix. Η παραβίαση οποιονδήποτε από τα προηγούμενα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας, την ανάκληση της δυνατότητάς σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και να σας επιβληθούν ποινικές κυρώσεις και άλλες νομικές συνέπειες. Η AskPhoenix διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να ερευνήσει την χρήση σας στις Υπηρεσίες με σκοπό να καθορίσει εάν έχει υπάρξει παραβίαση του Συμφωνητικού ή να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα.

Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό
Η ασφάλεια του λογαριασμού σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Παρακαλώ διατηρήστε το συνθηματικό και την σύνδεσή σας ασφαλή, χρησιμοποιείστε το πραγματικό σας όνομα κα δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό πριν την χρήση της AskPhoenix.

Συναίνεση για την λήψη τακτών μηνυμάτων

Ως μέρος των Υπηρεσιών μας θα λαμβάνετε επικοινωνία μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων που σας στέλνει η AskPhoenix (για παράδειγμα, μέσω SMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και ειδοποιήσεις push).
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ AskPhoenix ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.
Εάν συνδέεστε ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων σε συνδυασμό με την AskPhoenix, γνωρίζετε και συναινείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και μηνύματα από τις υπηρεσίες αυτών των τρίτων μελών. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την AskPhoenix από οποιαδήποτε αξίωση και αξιώσεις, υποχρεώσεις, ζημίες (πραγματικές ή επακόλουθες), απώλειες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένου αμοιβής δικηγόρου) που προκύπτουν ή κατά οποιονδήποτε λόγο σχετίζονται με την παραβίασή σας των προηγουμένων. Για την μόνιμη παύση λήψης γραπτών μηνυμάτων SMS, παρακαλώ γράψτε μας στο info@askphoenix.gr.

 

Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό
Σας γνωστοποιούμε ότι μπορεί να λαμβάνετε τακτικά μηνύματα από εμάς επιπρόσθετα με τους υπόλοιπους χρήστες της AskPhoenix. Είναι σημαντικό να έχετε πάρει συναίνεση από όλους όσους προσκαλείτε ή προσθέτετε στο AskPhoenix.

 

Περιεχόμενο

Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.
Η AskPhoenix είναι μια εφαρμογή μηνυμάτων που βοηθάει τους δασκάλους, μαθητές και γονείς να επικοινωνούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Συνδέοντας όλους εντός του σχολείου, η AskPhoenix βοηθάει τους εκπαιδευτικούς και οργανωτές να χτίσουν μια κοινότητα εντός και εκτός τάξης.
Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός αποτελούν την καρδία οποιασδήποτε ουσιώδη κοινότητας και η ευημερία σας αποτελεί την μεγαλύτερή μας προτεραιότητα. Πιστεύουμε ότι η ασφάλεια είναι μια κοινή ευθύνη και όλοι διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ασφάλειας της AskPhoenix κοινότητας.

Ενθαρρύνουμε θερμά όλους τους χρήστες μας – είτε είστε διοργανωτής ( π.χ. δάσκαλος, διαχειριστής), συμμετέχων (π.χ. μαθητής, γονέας) ή οργανισμός (σχολείο, περιοχή)- να αναφέρουν οποιαδήποτε ακατάλληλη επαφή, περιεχόμενο ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της AskPhoenix. Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας για παραβιάσεις παρακαλώ στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@askphoenix.gr.

Για να διατηρήσουμε την κοινότητά μας ασφαλή, αποφύγετε τα παρακάτω:

Αισχρολογία και Βωμολοχίες

Μείνετε μακριά από αυτά. Η AskPhoenix είναι πρώτα από όλα ένα εργαλείο για την εκπαίδευση.
Γυμνό ή σεξουαλικώς προκλητικό περιεχόμενο κάθε είδους

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για σεξουαλικό προκλητικά ή ακατάλληλο περιεχόμενο στην AskPhoenix, συμπεριλαμβάνοντας την κάθε είδους γυμνότητα. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι τα μηνύματά σας περιλαμβάνουν τέτοιο περιεχόμενο, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί. Είμαστε επίσης νομικά υπόχρεοι να αναφέρουμε οποιαδήποτε εικόνα ανηλίκων στις κατάλληλες αρχές επιβολής νόμου, ανεξαρτήτως προθέσεως.
Παρενόχληση, εκφοβισμός και φημολογία

Μηνύματα με σκοπό την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τον κακόβουλο λόγο άλλων ανθρώπων είναι μη αποδεκτά. Μπορείτε να αναφέρετε οποιονδήποτε σας αποστείλει μηνύματα τέτοιας φύσης. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να επικοινωνήσετε με έμπιστο ενήλικα εάν εσείς ή κάποιος άλλος που γνωρίζετε υπόκειται σε εκφοβισμό ή νιώθει ανασφαλής.
Προσποίηση άλλου προσώπου

Χρησιμοποιήστε τα πραγματικά σας στοιχεία και επιλέξτε τον ακριβή σας ρόλο. Στην AskPhoenix δεν επιτρέπεται η διαστρέβλωση της ταυτότητας σας ή η πλαστοπροσωπία άλλων ανθρώπων.
Χρήσεις εκτός εκπαιδευτικών σκοπών

Η επικοινωνία στην AskPhoenix πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της μάθησης και τα χαρακτηριστικά εφαρμογών έχουν εκπαιδευτικό σκοπό και μόνο. Η AskPhoenix δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για προσωπικό κέρδος ή εμπορικούς σκοπούς.
Όλο το υλικό που εκτίθεται, εκτελείται ή είναι διαθέσιμο στις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιορισμένο σε κείμενα, γραφικά, δεδομένα,

άρθρα, φωτογραφίες, εικόνες, απεικονίσεις, Διαπιστευτήρια Χρήστη (ορίζεται παρακάτω) κλπ (όλα τα προηγούμενα, ‘Περιεχόμενο’)) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για προσωπική, μη εμπορική (εννοώντας την μη εκμετάλλευση των Υπηρεσιών ως μία ξεχωριστή επιχείρηση) χρήση και μόνο σε συμφωνία με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού και όλων των νόμων που ισχύουν για εσάς. Η AskPhoenix δεν είναι υπεύθυνη για την χρήση των Υπηρεσιών από εσάς με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει το νόμο. Συμφωνείτε ότι συμμορφώνεστε με όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τους κανόνες εμπορικών σημάτων, τα δεδομένα και τους περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών και δεν θα χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε, διανέμετε, ανεβάσετε, εκθέσετε, αδειοδοτήσετε, πουλήσετε και αλλιώς εκμεταλλευτείτε για οποιονδήποτε σκοπό κανένα Περιεχόμενο απολύτως, υποβολές τρίτων μελών ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που δεν ανήκουν σε εσάς:
• Χωρίς την πρότερη γραπτή συναίνεση των αντίστοιχων ιδιοκτητών και
• Κατά οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιουδήποτε άλλου τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένου και της AskPhoenix).
Δεν θα συνδέεστε στις Υπηρεσίες χωρίς την πρότερη γραπτή συναίνεση της AskPhoenix, εκτός σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.
Κατά την διάρκεια χρήσης των Υπηρεσιών, θα παρέχετε πληροφορίες που χρησιμοποιηθούν από την AskPhoenix σε σχέση με τις Υπηρεσίες και οι οποίες μπορεί να είναι ορατές σε συγκεκριμένους άλλους χρήστες. Οτιδήποτε δημοσιεύετε, ανεβάζετε, μοιράζετε, αποθηκεύετε ή αλλιώς παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών αποτελούν, μαζί με οτιδήποτε σχετίζεται με την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι τα «Διαπιστευτήρια Χρήστη» σας. Διατηρείτε την κατοχή όλων των Διαπιστευτηρίων Χρήστη. Για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες, η AskPhoenix χρειάζεται να έχει πρόσβαση στα Διαπιστευτήρια Χρήστη σας με συγκεκριμένους τρόπους. Παραχωρείτε στην AskPhoenix ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, δωρεάν, διαρκές, αμετάκλητο, αδειοδοτημένο και μεταβιβάσιμο (μόνο στον διάδοχο) δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιήσει τα Διαπιστευτήρια Χρήστη σας για οποιονδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με την παροχή και/ή την βελτίωση των Υπηρεσιών ( ωστόσο, η AskPhoenix θα κοινοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο σύμφωνα με την Πολιτική ΓΚΠΔ). Επειδή τα Διαπιστευτήρια Χρήστη σας μπορεί να ειδωθούν ή να υπάρχει πρόσβαση από άλλους χρήστες της AskPhoenix, παραχωρείτε στους άλλους χρήστες της AskPhoenix ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, δωρεάν, διαρκές, αμετάκλητο, αδειοδοτημένο δικαίωμα και άδεια να έχει πρόσβαση, να δει, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει τα Διαπιστευτήρια Χρήστη σας όπως του επιτραπεί μέσω της λειτουργικότητας των

Υπηρεσιών (για παράδειγμα, όταν στείλετε ένα μήνυμα μέσω των Υπηρεσιών, οι παραλήπτες του μηνύματός σας μπορούν να αποθηκεύσουν, αντιγράψουν, επεξεργαστούν και αποθηκεύσουν το μήνυμα). Όλη η πληροφορία δημόσια κοινοποιημένη ή ιδιωτικά μεταδιδόμενη μέσω των Υπηρεσιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από τον οποίον αυτό το Περιεχόμενο προήλθε και ή AskPhoenix δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Η AskPhoenix δεν μπορεί να εγγυηθεί την ταυτότητα των όποιων άλλων χρηστών αλληλεπιδράτε κατά την διάρκεια της χρήσης των Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η AskPhoenix δεν μπορεί να εγγυηθεί την αυθεντικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας την οποία οι χρήστες παρέχουν για τον εαυτό τους. Αναγνωρίζεται ότι όλο το Περιεχόμενο προσβάσιμο από εσάς καθώς χρησιμοποιείτε την AskPhoenix συνιστά δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για επακόλουθη ζημία ή απώλεια.
Η AskPhoenix δεν θα είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση και κατά οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβάνοντας, αλλά όχι μόνο, τα λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία συμβαίνει σε σχέση την χρήση ή την έκθεση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο δημοσιοποιείται, ταχυδρομείται ηλεκτρονικά, είναι προσβάσιμο, μεταδίδεται, ή αλλιώς διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών.
Όπως περιγράφηκε στην πολιτική του ΓΚΠΔ μας, εάν η AskPhoenix γνωρίζει ή ενημερωθεί για παράβαση ασφαλείας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της, η AskPhoenix θα ειδοποιήσει τους άμεσα εμπλεκόμενους χρήστες ή θα δημοσιεύσει ειδοποίηση στις Υπηρεσίες ως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους.
Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό
Σιγουρευτείτε να κοινοποιείτε περιεχόμενο που ανήκει σε εσάς. Εμείς μπορεί να δούμε και/ή να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο που κοινοποιείτε στην AskPhoenix (για παράδειγμα, μορφοποιούμε ένα μήνυμα που στέλνετε και το εκθέτουμε στους παραλήπτες)- ωστόσο η κατοχή του μηνύματος είναι δική σας.
Επίσης, διαβάστε τον σύνδεσμο με τις κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις καλύτερες πρακτικές για το πώς να διατηρήσετε την κοινότητα της AskPhoenix ασφαλή. Πρέπει να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι η AskPhoenix είναι ασφαλής.

Οι περιορισμοί και οι ευθύνες σας

Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι δεν θα συνεισφέρετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή αλλιώς δεν θα χρησιμοποιήσετε ( ή ενθαρρύνεται κανέναν άλλον να χρησιμοποιήσει) τις Υπηρεσίες με τέτοιον τρόπο που:
• Καταπατά ή παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημοσίευσης ή προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή άλλα δικαιώματα οποιονδήποτε τρίτων μελών,
• Παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, νομοθεσία, διάταγμα ή κανονισμό,
• Είναι επιβλαβής, κακόβουλο, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, βασανιστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό ή αλλιώς μη αποδεκτό, όπως καθορίζεται εύλογα από την AskPhoenix,
• Διακινδυνεύει την ασφάλεια του λογαριασμού σας κατά οποιονδήποτε τρόπο, όπως επιτρέποντας κάποιον άλλον να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό ή συνθηματικό σας,
• Ενέργειες, με οποιονδήποτε τρόπο, για την απόκτηση συνθηματικού, λογαριασμού ή άλλων πληροφοριών ασφαλείας από οποιονδήποτε άλλον χρήστη,
• Παραβιάζει την ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου υπολογιστών, ή παραβιάζει συνθηματικά ή κώδικες αποκρυπτογράφησης ασφάλειας
• τρέχει Maillist, Listserv, οποιαδήποτε μορφή αυτόματης απάντησης ή “spam” στις Υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε διαδικασίες εκτελούνται ή ενεργοποιούνται ενώ δεν είστε συνδεδεμένοι στις Υπηρεσίες ή που παρεμβαίνουν διαφορετικά στη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του παράλογου φόρτου στην υποδομή των Υπηρεσιών),
• ανιχνεύει”, “σαρώνει” ή “υποκλέπτει” οποιασδήποτε σελίδα, δεδομένα ή τμήμα ή οτιδήποτε σχετιζόμενο με τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο (μέσω της χρήσης εγχειριδίων ή αυτοματοποιημένων μέσων)
• αντιγράφει ή αποθηκεύει οποιοδήποτε σημαντικό μέρος του Περιεχομένου
• αποκωδικοποιεί, αναπαράγει τεχνολογία ή αλλιώς επιχειρεί να αποκτήσει τον πηγαίο κώδικα ή τις υποκείμενες ιδέες ή πληροφορίες ή σχετικές με τις Υπηρεσίες (ή τα προϊόντα των τρίτων παρόχων υπηρεσιών της AskPhoenix).
Η AskPhoenix διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση εφαρμογών ή υπηρεσίας οποιουδήποτε τρίτου μέλους στα δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα APIs (Διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών).
Η AskPhoenix διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν έχει την υποχρέωση) να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι μόνο την περίπτωση που δεχτούμε ή ισχυρισμούς κατηγορίες από άτομα, εταιρείες ή αρχές σχετιζόμενες με αυτό το Περιεχόμενο ή εάν η AskPhoenix ανησυχεί για την παραβίαση των προαναφερθέντων προϋποθέσεων ) ή για κανέναν απολύτως λόγο. Εσείς, όχι η AskPhoenix, παραμένετε ο αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο του Περιεχομένου που ανεβάζετε, δημοσιεύετε, ταχυδρομείτε ηλεκτρονικά, μεταδίδετε ή αλλιώς παρέχετε χρησιμοποιώντας ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες και εγγυάστε ότι κατέχετε όλα τα δικαιώματα που είναι αναγκαία για να παρέχετε τέτοιο Περιεχόμενο στη AskPhoenix και να παραχωρήσετε στην AskPhoenix τα δικαιώματα να χρησιμοποιήσει αυτές της πληροφορίες όπως παρέχονται εδώ.

Θα είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και συντήρηση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή βοηθητικών υπηρεσιών αναγκαίων για την σύνδεση, πρόσβαση, ή άλλη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, μόντεμ, εξαρτημάτων, λογισμικού και ασύρματης ή ενσύρματης τηλεφωνικής υπηρεσίας. Θα είστε υπεύθυνος για την διασφάλιση ότι αυτός ο εξοπλισμός ή οι βοηθητικές υπηρεσίες είναι συμβατές με τις Υπηρεσίες. Θα είστε υπεύθυνοι για την παρακράτηση, την αρχειοθέτηση και την αναφορά όλων των φόρων, δασμών και άλλων κυβερνητικών χρεώσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες.
Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό
Λαμβάνουμε σοβαρά την ασφάλεια. Εάν δεν ακολουθείτε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες μας ή αυτούς του Όρους Χρήσης, θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε ακατάλληλο περιεχόμενο, να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και σε εξαιρετική περίπτωση να αναφέρουμε το περιεχόμενό σας στις υπηρεσίες του νόμου. Για παράδειγμα, θα αναφέρουμε όλες τις εικόνες που περιλαμβάνουν γυμνότητα ανηλίκων ή ύποπτους ανηλίκους αν δεν είναι ξεκάθαρα σχετιζόμενες με την ακαδημαϊκή μελέτη μαθημάτων όπως η τέχνη, η βιολογία ή η ιατρική. Εάν εντοπίσετε κάποιον να παραβιάζει τις Κατευθυντήριες Οδηγίες μας ή τους Όρους Χρήστη, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα στο info@askphoenix.gr. Χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για να διατηρήσουμε την κοινότητα της AskPhoenix ασφαλή!

 

Υπηρεσίες τρίτων παρόχων

Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσμους για ιστοσελίδες, προιόντα ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την AskPhoenix (“Υπηρεσίες Τρίτων”). Όταν εισέρχεστε σε Υπηρεσίες Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η

AskPhoenix σας συνιστά να προσέχετε όταν φεύγετε από τις Υπηρεσίες και να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής κάθε Υπηρεσίας Τρίτων που επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε.
Η AskPhoenix δεν ασκεί έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή πρακτικών ή απόψεων που εκφράζονται σε Υπηρεσίες Τρίτων. Επιπρόσθετα, η AskPhoenix δεν θα και δεν μπορεί να ελέγχει, επιβεβαιώσει, απαγορέψει ή επεξεργαστεί το περιεχόμενο οποιασδήποτε Υπηρεσίας Τρίτων. Με την χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ρητά και απαλλάσσετε τη AskPhoenix από οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη που προκύπτει από την χρήση σας οποιονδήποτε Υπηρεσιών Τρίτων.
Οι αλληλεπιδράσεις σας με οργανισμούς και/ή άτομα μέσα ή κατά την διάρκεια των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένου πληρωμών και παραλαβής αγαθών ή υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων όρων, προϋποθέσεων, εγγυήσεων ή δηλώσεων που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές , είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και αυτών των οργανισμών και/ή των ατόμων. Πρέπει να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε έρευνα θεωρείτε απαραίτητη ή κατάλληλη πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε διαδικτυακή ή μη συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτους. Συμφωνείτε ότι η AskPhoenix δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων συναλλαγών.
Εάν υπάρχει διένεξη μεταξύ χρηστών του AskPhoenix ή μεταξύ χρηστών της AskPhoenix και οποιουδήποτε τρίτου, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η AskPhoenix δεν έχει καμία υποχρέωση να εμπλακεί. Σε περίπτωση που έχετε διαφωνία με έναν ή περισσότερους άλλους χρήστες, αποδεσμεύετε την AskPhoenix, τα στελέχη της της, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους διαδόχους της σε δικαιώματα από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) κάθε είδους ή φύσης, γνωστές ή άγνωστες, ύποπτες ή ανυποψίαστες, γνωστές ή κρυφές, που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τέτοιες διαφορές και/ ή την υπηρεσία μας. Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, θα παραιτηθείτε από τον Αστικό Κώδικα της Καλιφόρνιας, Τμήμα 1542, το οποίο αναφέρει: “Μια γενική ανακοίνωση δεν επεκτείνεται σε αξιώσεις που ο πιστωτής δεν γνωρίζει ή δεν υποψιάζεται ότι υπάρχουν υπέρ του κατά την εκτέλεση της ανακοίνωσης, τις οποίες, εάν γνώριζε, θα έπρεπε να έχει επηρεάσει σημαντικά τον διακανονισμό του με τον οφειλέτη”.
Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό

Ενώ χρησιμοποιείτε την AskPhoenix, έχετε την δυνατότητα να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων που δεν είναι μέρος των προιόντων μας (όπως το YouTube, Flickr, κ.α.). Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των υπηρεσιών ή οποιουδήποτε θέματος προκύψει.

Εγγύηση και αποποίηση ευθυνών

Το AskPhoenix δεν έχει καμία ειδική σχέση ή καταπιστευματική υποχρέωση σε εσάς. Αναγνωρίζετε ότι η AskPhoenix δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε ενέργειες σχετικά με: ποιοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στις Υπηρεσίες, σε ποιο Περιεχόμενο έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών, ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει το Περιεχόμενο σε εσάς, πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε ή να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο, ή ποιες ενέργειες μπορείτε να κάνετε ως αποτέλεσμα της έκθεσής σας στο Περιεχόμενο. Απαλλάσσετε την AskPhoenix από κάθε ευθύνη για την απόκτηση ή μη απόκτηση Περιεχομένου μέσω των Υπηρεσιών. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν, ή να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους ή υπηρεσίες που περιέχουν, πληροφορίες που ορισμένα άτομα μπορεί να θεωρήσουν προσβλητικά ή ακατάλληλα. Η AskPhoenix δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο περιέχεται ή είναι προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών και η AskPhoenix δεν θα είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα ή την αξιοπρέπεια του υλικού που περιέχεται ή είναι προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών. Η AskPhoenix δεν παρέχει καμία δήλωση, εγγύηση ή προϋποθέσεις σχετικά με προτάσεις ή συστάσεις υπηρεσιών ή προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου που παρέχεται από χρήστες) που προσφέρεται ή αγοράζεται μέσω των Υπηρεσιών. Υπηρεσίες παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ASKPHOENIX Η ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ “ΩΣ ΕΧΕΙ”, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΝΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό
Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όπου υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε προιόν που έχετε πρόσβαση μέσω της AskPhoenix.

 

Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα απαλλάξετε την AskPhoenix, τους ιδρυτές της, τις θυγατρικές της, τους συνεργάτες, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, από κάθε ζημία, ευθύνη, διακανονισμό, κόστος και αμοιβές δικηγόρων) από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση που υποβάλλεται από οποιοδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο που οφείλεται ή προκύπτει από την πρόσβασή σας ή τη χρήση των Υπηρεσιών, την παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού ή την παραβίαση από εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας.
Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό

Είναι ξεκάθαρο ότι είστε οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την χρήση της AskPhoenix. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτούς τους Όρους χρήσης Υπηρεσίας και/ ή προκαλέσετε ζημία σε οποιονδήποτε, τότε είναι ευθύνη σας να το επιλύσετε.

 

Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ASKPHOENIX ,ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΑΞΙΟΤΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΥΣΗΣ ΕΥΘΥΝΕΣ:
• ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΩΝ 100$ Ή ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΕΣΑΣ ΣΤΗΝ ASKPHOENIX ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΞΙΩΣΗΣ
• ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΤΗΜΩΡΗΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ
• ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΤΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή
• ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ASKPHOENIX.

ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό

Η AskPhoenix είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο. Ενώ είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί εξαιτίας της υπηρεσίας μας.

 

Τερματισμός Χρήσης

Το παρόν Συμφωνητικό θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Μπορείτε να τερματίσετε την χρήση των Υπηρεσιών ή τον λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε στιγμή με την διαγραφή του λογαριασμού σας στις ρυθμίσεις λογαριασμού ή με την επικοινωνία σας μαζί μας στο info@askphoenix.gr. Προσοχή, αν γίνετε Συμμετέχων μέσω ενός Οργανισμού και ζητήσετε από την AskPhoenix να διαγράψει τον λογαριασμό σας, η AskPhoenix θα ειδοποιήσει τον Οργανισμό ( και τους Εκπαιδευτικούς των τάξεων ή ομάδων που συμμετέχετε για την αίτηση διαγραφή σας). Η AskPhoenix θα απενεργοποιήσει ή τερματίσει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή τον λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο (για παραβίαση οποιουδήποτε όρου αυτού του Συμφωνητικού ή χωρίς αιτία) και χωρίς προειδοποίηση ή ειδοποίηση, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάσχεσή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας. Κατά τον τερματισμό του λογαριασμού σας, το δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών και οποιουδήποτε Περιεχομένου θα πάψει να ισχύει άμεσα, ωστόσο, η AskPhoenix θα διατηρεί δεδομένα μηνύματος ή άλλα δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό, ως αναγκαία για ελεγκτικούς σκοπούς και σύμφωνα με τις απαιτήσει του νόμου. Η διαγραφή δεδομένων στον υπολογιστή δεν είναι μια στιγμιαία διαδικασία. Εάν επιλέξετε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, όλα τα δεδομένα θα καταστούν μη διαθέσιμα σε εσάς αμέσως και τα δεδομένα σας θα διαγραφούν με την πάροδο του χρόνου, όπως ισχύει για κάθε διαγραφή στον υπολογιστή παντού. Να θυμάστε ότι οι επικοινωνίες στις οποίες συμμετείχατε με άλλους θα παραμείνουν διαθέσιμες σε αυτούς τους άλλους χρήστες. Όλες οι διατάξεις αυτού του Συμφωνητικού οι οποίες, από την φύση τους, θα πρέπει να παραμείνουν πέραν του τερματισμού, θα παραμείνουν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων ιδιοκτησίας, αποποίησης εγγύησης και περιορισμών ευθύνης.
Συνοπτικά τι σημαίνει αυτό

Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στην AskPhoenix διαδικτυακά ανά πάσα στιγμή. (Σημειώστε ότι για ελεγκτικούς σκοπούς και συμμόρφωση με τη

νομοθεσία, θα διατηρήσουμε αντίγραφο μηνυμάτων και στοιχεία λογαριασμού πέραν του τερματισμού ή απενεργοποίησης ενός λογαριασμού).

 

Διάφορα

Η αποτυχία οποιουδήποτε εκ των δύο μερών να ασκήσει, από κάθε άποψη, οποιοδήποτε δικαίωμα που προβλέπεται στο παρόν δεν θα θεωρείται παραίτηση από τυχόν περαιτέρω δικαιώματα του παρόντος. Η AskPhoenix δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, όταν μια τέτοια αποτυχία προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της AskPhoenix, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της μηχανικής, ηλεκτρονικής ή αποτυχίας επικοινωνίας ή υποβάθμισης. Εάν κάποια διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί ανεφάρμοστη ή άκυρη, η εν λόγω διάταξη θα περιοριστεί ή θα εξαλειφθεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, ώστε το Συμφωνητικό να παραμείνει σε πλήρη ισχύ και να είναι εκτελεστό. Αυτό το Συμφωνητικό δεν μπορεί να εκχωρηθεί , να μεταβιβαστεί ή να αδειοδοτηθεί από εσάς εκτός από την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της AskPhoenix. Η AskPhoenix μπορεί να μεταβιβάσει, εκχωρήσει ή να αναθέσει το παρόν Συμφωνητικό και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς συγκατάθεση. Και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι το παρόν Συμφωνητικό είναι η πλήρης και αποκλειστική δήλωση της αμοιβαίας κατανόησης των μερών και αντικαθιστά και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες γραπτές και προφορικές συμφωνίες, ανακοινώσεις και άλλες θεωρήσεις σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού και ότι όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να είναι γραπτές και να προσυπογράφονται και από τα δύο μέρη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Το παρόν Συμφωνητικό και τυχόν μεταγενέστερες εκδοχές αυτού του Συμφωνητικού που δημοσιεύονται στις Υπηρεσίες θα θεωρούνται γραπτώς υπογεγραμμένα και από τα δύο μέρη. Κανένα πρακτορείο, εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή απασχόληση δεν δημιουργείται ως αποτέλεσμα αυτού του Συμφωνητικού και δεν έχετε καμία εξουσία οποιουδήποτε είδους να δεσμεύσετε την AskPhoenix κατά οποιονδήποτε τρόπο.